1/1/2557 ระบบของปี 2557 สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สำหรับปี 2556 เข้าที่ www.phichit1.go.th/com56/2556/ ปี 2555 เข้าที่ www.phichit.net/2555 ปี 2554 เข้าที่ www.phichit.net/2554
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เลือกระบบงาน
   

พัฒนาโดย
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ Email: sukvit@gmail.com
นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม Email:
m_sangsiri@hotmail.com
นายสหวัฒน์ ศรีสุเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
นายธีรรุจน์ เมืองเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
Copy Right © ศูนย์ ICTสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 All Rights Reserved.