08-0000-0000
 
1
 
 
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ประธานกรรมการ
08-1283-3385
 
     
1
1
นายสรวง วรอินทร์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
08-5873-9504
นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
08-1962-8809
     
1
1
1
นายปิติ วิทยการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-1379-2443
นางธนพรรณ รอดกำเหนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-9799-8682
นายสุวิทย์ ทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-1474-0876
     
1
1
1
นายนิรุตติ ครุฑหลวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-4819-4889
นายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-9799-8682
นายพิทยา บุญเกตุ
กรรมการและเลขานุการ
08-9907-2262
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 1 คน   ติดต่อเราได้ที่ : phichit1.go.th     
» วันนี้ 12 คน  » เมื่อวานนี้ 9 คน  » เดือนนี้ 65 คน  » ปีนี้ 65 คน ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
» รวมทั้งหมด 65 คน เริ่มนับ (1 มกราคม 2559) โทรศัพท์ 0-5699-0381, 0-8644-14200 โทรสาร 0-5661-4931