1
1
1
นายวิเชียร บำรุงมา
กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง
00-0000-0000
นายสุเนตร พินิจสงคราม
กลุ่มโรงเรียนหลักเมือง
00-0000-0000
นายโชติ เปี่ยมงาม
กลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง
08-1604-2944
     
1
1
1
นายดิเรก ทับอินทร์
กลุ่มโรงเรียนวังกลม
00-0000-0000
นายอำนาจ เพ็งศิริ
กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง
00-0000-0000
นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี
กลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ
00-0000-0000
     
1
1
1
นายศรัณยู กะโห้
กลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล
00-0000-0000
นายศรายุทธ ตาสี
กลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง
00-0000-0000
นางรุ่งศรี ใจเอื้อ
กลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง
00-0000-0000
     
1
1
1
นายธีธัช นาระหัด
กลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่
00-0000-0000
นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์
กลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ
00-0000-0000
นายสมควร จันทพิมพ์
กลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง
08-9958-0590
     
1
1
1
นายพิพัฒน์ นิ่มพันธุ์
กลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม
00-0000-0000
นาย
กลุ่มโรงเรียนหนองโสน
00-0000-0000
นายปัญญา เกี้ยวเกิด
กลุ่มโรงเรียนรังนกเนินปอ
00-0000-0000
     
1
1
1
นายสุรเศรษฐ พานิชกุล
กลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม
00-0000-0000
นายธนกฤต เต็งสุวรรณ์
กลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก
00-0000-0000
นาย
กลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว
00-0000-0000
     
1
 
1
นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
กลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์
08-9860-6206
 
 
 
นางจรวยพร ถาวรพงษ์
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
08-1474-1042
     
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 1 คน   ติดต่อเราได้ที่ : phichit1.go.th     
» วันนี้ 12 คน  » เมื่อวานนี้ 9 คน  » เดือนนี้ 65 คน  » ปีนี้ 65 คน ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
» รวมทั้งหมด 65 คน เริ่มนับ (1 มกราคม 2559) โทรศัพท์ 0-5699-0381, 0-8644-14200 โทรสาร 0-5661-4931